Co se dálo,bude se dít zase,  co se dělalo bude se znovu dělat,  pod Sluncem není nic nového .  Kaz:1,9

Biblické rady když potřebujete pomoc


Budoucnost

Evangelium podle sv.Matouše

List  sv.Jakuba


Mt 6:25,33,34

Jk 4:13-15

Přítel zklamal

Evangelium podle sv. Lukáše

Mějte se napozoru ! Zhřeší-li tvůj bratr, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpusť mu.


Lk  17:3Daleko od Boha

První list sv.Jana


1 J 1:8,9

Obavy

Druhý list Timoteovi

Bůh nám nedal ducha strachu , ale ducha síly,

lásky a rozvahy.


2 Tm 1:7


stav

kde to najdete

koupit   lístky

Biblické rady když řešíte životní problémy


Hněv

List Římanům

 

Ř 2:17-21


Mírnost

List Efesanům

Ve vší pokoře , mírnosti a trpělivosti se navzájem s láskou snášejte


Ef   4:2

 

Pokušení

Evangelium sv.Matouše


Mt 26:41

Lenost

Druhý list Tesalonickým (ekumenický překlad)

Dali jsme Vám toto pravidlo: Kdo nechce pracovat ať nejí !


2 Te 3:10


Stav

kde to najdete

koupit  lístek

Proč  je  odkaz střídán   s citací ? Aby Bible byla také  na Vašem stole .